El Coaching Reversible amb Faules es desenvolupa a través de jocs d’imaginació. Treballem els pols oposats, que tots tenim i que xoquen entre ells perquè tenen desitjos i necessitats diferents. Aquests pols, o subpersonalitats, coexisteixen en un fràgil equilibri i cada cert temps sorgeixen desacords amb ells mateixos o amb altres persones.

El Coaching Reversible permet resoldre aquests conflictes interns i/o externs desenvolupant cada extrem per si mateix i generant acords entre ells. Es transformen els comportaments o emocions en personatges, en animals, que dialoguen entre ells i un cop aflorat a l’exterior es poden observar amb claredat.  El client fa seva la seva faula de convivència. Cada joc és un desafiament que permet desenrotllar ambdues parts del conflicte.

Amb les «Faules de convivencia» s’avança per aquest camí de jocs i s’ofereix a als dos pols oposats escenaris per dialogar, compartir i integrar-se.