Si desitjes reservar plaça pel taller de Constel·lacions, si us plau, omple aquest formulari i envia’l.

Perquè la reserva sigui efectiva hauràs de fer una aportació de 5 € que se’t descomptarà del preu total del taller.

De conformitat amb l’establert en l’Art. 5 de la llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades li informem dels següents extrems: – Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de R&F NOVIDEA GLOBAL S.L. utilitzats per la marca MONTSE FALQUÉS. – La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedits a tercers, excepte les cessions legalment permeses. – Les dades sol·licitades a través d’aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequats, pertinents i no excessius. – La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei. – Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l’establert en la Llei 15/1999 davant R&F Novidea Global S.L. com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: montse@montsefalques.com C/ Josep Tarradellas, 1, 1er, 1ª 08760 Martorell (Barcelona) Tel. 615932457