Què és la teràpia individual?

En la teràpia individual el terapeuta acompanya i recolza al client en el procés de presa de consciència del seu estat emocional, explorant i observant conjuntament les dinàmiques que marquen el seu present: família, parella, treball, amistats… rescatant aquells recursos personals que faciliten aquests enfrontaments i generant, a través de l’experiència en teràpia, altres de nous que permetin afrontar de forma més efectiva cadascun d’ells.

Durant el procés de teràpia, la persona adquireix una major capacitat per prendre contacte amb si mateixa, la qual cosa li permet tenir un major coneixement sobre les seves pròpies necessitats i la seva forma de satisfer-les, acceptant i donant suport a les seves pròpies sensacions i vivències, confiant en els seus propis recursos i realitzant ajustos creatius en el seu present que li permetin viure d’una forma més plena i coherent amb la seva manera de pensar, sentir i fer.

El terapeuta i el client mantindran unes trobades en un espai de seguretat, intimitat i confidencialitat, establint una relació de compromís i de responsabilitat, alineant-se en la consecució de l’obtenció del objectiu marcat pel client.

Les sessions tindran una periodicitat convinguda entre el terapeuta i el client establint-se normalment una assiduïtat setmanal, en funció de les necessitats i els objectius establerts, generant així una agenda de treball que serà revisada, reconsiderada o reconfigurada durant el procés de teràpia.