El Coaching, és un procés de canvi, de transformació, en el qual el coach i el client es relacionen amb la finalitat d’aconseguir uns objectius, impulsant al client cap a un desenvolupament personal adequat als seus interessos.

El Coaching ajuda a les persones i als equips professionals a desenvolupar el màxim les seves capacitats, oferint possibilitats per millorar l’eficàcia professional i el ben estar personal. Al mateix temps, permet conèixer-se millor a un mateix, i descobrir i aprofitar els punts forts. També, el Coaching, facilita la superació de les barreres o limitacions personals. El Coach crea un espai de reflexió i aprenentatge que persegueix fomentar el coneixement, la consciència, la responsabilitat i la confiança en un mateix.

Qui pot fer un procés de Coaching?

 • Persones que desitgin millorar la seva qualitat de vida, potenciar els seus recursos, superar una situació limitant, per aconseguir, d’aquesta manera, el tipus de vida desitjat.
 • Empreses que vulguin un procés dirigit a la millora d’habilitats i competències dels seus professionals.
 • Emprenedors que necessitin l’acompanyament en l’inici del seu projecte. En aquesta àrea facilitarem els processos que impulsen noves accions per generar ocupació i riquesa.

Quins beneficis puc obtenir en un procés de Coaching?

 • Establir objectius reals i a definir com aconseguir-los.
 • Ajuda a connectar-se amb la part emocional i permet anar desbloquejant la ment pel que la nostra creativitat és veurà activada.
 • Millora la adaptabilitat en el entorn responsabilitzant-te de les teves decisions.
 • Desenvolupa més empatia i per tant milloren les relacions familiars, professionals i socials.
 • Ajuda a liderar la pròpia vida.
 • Ajuda a la planificació de les nostres tasques diàries i professionals pel que rebaixa el nostre estrès.
 • Ajuda a descobrir les veritables motivacions personals.
 • Treballa el desenvolupament personal per aconseguir el benestar.
 • Ajuda a canviar les teves creences limitants per a superar les barreres.
 • Un millor autoconeixement mitjançant la reflexió.