Una constel·lació familiar és una tècnica terapèutica que treballa directament amb l’inconscient, la part més profunda i nuclear del nostre ésser. És en aquest nivell (inconscient), on es guarden els ancoratges negatius més forts que ens exposen a sentiments dolorosos. Hi ha situacions en la vida que ens condueixen a un estat d’intranquil.litat i, a altra, es repeteixen constanment al llarg d’aquesta sense que puguem canviar-les.

Com es realitza una constel·lació?

En una sessió de constel·lació participen dues o més persones, el constel·lador o terapeuta i el constel·lat o client. Els altres membres que puguin aparèixer en la constel·lació estan representats per ninos o plantilles (si són constel·lacions individuals) o per persones (si són constel·lacions grupals) que actuen com a representants.

Taller de constellacions

En un taller de constel·lacions reunirem un grup de mínim 12 persones més el terapeuta. El client que vol treballar una problemàtica determinada l’exposarà de forma breu i triarà a persones del grup com a representants de la mateixa.

El terapeuta serà l’encarregat de dirigir i acompanyar al client i representants en el procés.